Rozwiązania dla Użytkowników domowych

Wentylacja mechaniczna to nie tylko komfort, zdrowie oraz oszczędność energii. To także w domu mniej kurzu i zewnętrznego hałasu.

Oczywiście nie ma róży bez kolców. Gdy jednak mowa o wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, więcej jest argumentów przemawiających za jej stosowaniem.

Niska wiedza o wentylacji

Świadomość znaczenia, jakie odgrywa skuteczna wentylacja, jest wciąż niska. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaki wpływ na samopoczucie i stan zdrowia ma jakość powietrza, którym oddychamy. Ponieważ większość czasu spędzamy w domu, zapewnienie właściwej wentylacji staje się bardzo ważne. Nie jest to proste, bo skuteczność wentylacji naturalnej zależy od wielu czynników - między innymi: odpowiedniego wykonania i rozmieszczenia kratek wyciągowych, właściwej organizacji napływu powietrza zewnętrznego i warunków atmosferycznych. Wentylacja grawitacyjna działa we właściwy sposób zaledwie przez kilka dni w roku. Zimą, gdy różnica temperatur na zewnątrz i w domu jest duża, staje się nawet zbyt intensywna, niż to potrzebne; latem najczęściej nie działa wcale.

W 1984 z. Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła uwagę na niewłaściwą wentylację domów, która jest głównym powodem "syndromu chorych budynków".

Szansą uniknięcia kłopotów zdrowotnych oraz zawilgocenia i zagrzybienia domów jest stała wymiana powietrza w pomieszczeniach. Dlatego coraz większą popularność zyskują rozwiązania wentylacji mechanicznej wymuszające przepływ powietrza: nawiewna, wywiewna, nawiewno-wywiewna lub nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacją. W krajach o podobnych warunkach klimatycznych do naszego - Niemczech, Danii, Szwecji - w domach jednorodzinnych od kilkunastu lat popularny jest system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Taki system wentylacji, w którym świeże powietrze ogrzewane jest ciepłem powietrza usuwanego, stanowi praktyczny sposób zapewnienia skutecznej i stałej wymiany powietrza przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepła.

Zasada działania

Zasada działania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (rekuperacji) jest stosunkowo prosta. Przez rekuperator (wymiennik ciepła) przepływają dwa strumienie powietrza - jeden to ogrzane powietrze usuwane z domu, drugi to strumień wpływający do urządzenia przez otwór, czyli czerpnię w ścianie zewnętrznej lub w dachu. Zanim świeże powietrze dostanie się do domu, nagrzewa się w rekuperatorze ciepłem powietrza usuwanego. Oba strumienie nie mieszają się ze sobą, dlatego do wnętrza domu nie wracają zapachy, kurz i zanieczyszczenia. Podgrzane powietrze tłoczone jest do pomieszczeń czystych, takich jak salon i sypialnie. Zużyte powietrze wyciągane jest przez anemostaty znajdujące się w kuchniach, łazienkach i pomieszczeniach gospodarczych.

Zyski nie do podważenia

Główną zaletą wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej jest stałe dostarczanie odpowiedniej ilości świeżego powietrza mieszkańcom. Inne korzyści są równie ważne.

Poprawa jakości powietrza; dostarczane z zewnątrz świeże powietrze jest filtrowane, dzięki czemu do wnętrza domu nie przedostają się pyły i kurz. Jest zatem mniej sprzątania i problemów z alergenami. Wentylacja zapewnia też szybsze usuwanie nadmiaru wilgoci i brzydkich zapachów, szczególnie w łazience, kuchni czy saunie. Ponieważ nie ma konieczności otwierania okien i wietrzenia domu, nie ma przeciągów.

Niższe koszty ogrzewania; oprócz zapewnienia właściwego mikroklimatu wentylacja z odzyskiem ciepła daje możliwość obniżenia rachunków za ogrzewanie domu przez zmniejszenie strat ciepła powodowanych przez sprawnie działającą wentylację grawitacyjną nawet o 60-70%. Polega to na ogrzewaniu chłodnego powietrza czerpanego z zewnątrz ciepłem z powietrza usuwanego z domu. Powietrze doprowadzane do domu nie jest więc zbyt wychłodzone, a tym samym potrzeba mniej energii na podtrzymanie optymalnej temperatury.

Koszty inwestycyjne

Wbrew pozorom wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła nie jest systemem dużo droższym od wentylacji grawitacyjnej. Jeśli na montaż tego rodzaju wentylacji decydujemy się na etapie projektowania domu, eliminujemy koszt wykonania kominów wentylacyjnych (potrzebnych, gdy w domu będzie wentylacja naturalna). Pokrywa to ok. 2/3 kosztów instalacji wentylacji mechanicznej.

Dodatkowy nakład finansowy, jaki trzeba ponieść, to kupno centrali wentylacyjnej, czyli rekuperatora. Urządzenia te powinny wyróżniać się: wysoką sprawnością odzysku ciepła, odpornością na szronienie, szczelnością wymiennika i dużą powierzchnią wymiennika. Duże znaczenie ma także typ wentylatora. Najtańsze, ale najdroższe w eksploatacji, są wentylatory na prąd zmienny. Bardziej energooszczędne są najnowszej generacji wentylatory na prąd stały. W sprzedaży znajdują się następujące rodzaje rekuperatorów:

krzyżowy - ma prostą konstrukcję, a powietrze usuwane nie miesza się z napływającym, dzięki czemu przenoszenie wilgoci, zanieczyszczeń, bakterii i zapachów przez wymiennik staje się wykluczone. Rekuperator nie jest odporny na ujemne temperatury (przy -5°C może następować jego szronienie), trzeba więc stosować nagrzewnice na wlocie świeżego powietrza. Stopień odzysku ciepła: ok. 60%;

obrotowy - ma postać bębna wykonanego z ażurowej masy akumulującej ciepło. Wymiennik podzielony jest na połowy. Przez jedną przepływa ciepłe powietrze usuwane z pomieszczeń, a przez drugą napływa świeże z zewnątrz. Wirnik w wymienniku obraca się, co pozwala na ogrzanie każdego kanalika najpierw powietrzem usuwanym, a następnie powietrzem odbieranym. Konstrukcja wymiennika pozwala nie tylko na odzyskanie ciepła, ale też wilgoci. Stopień odzysku ciepła: 60-75%;

Uwaga! W domach już zamieszkanych koszt wykonania instalacji będzie zdecydowanie wyższy. Ponieważ w takich budynkach trudniej jest rozprowadzić i ukryć sieć kanałów, automatycznie wzrastają koszty inwestycji.

Kontrola instalacji
W zależności od wymagań dostępne rekuperatory mają różny stopień sterowania i opcje wyposażenia. W najprostszych centralach ich obsługa sprowadza się do włączania-wyłączania centrali oraz okresowej wymiany filtrów i kaset (letnich na zimowe i odwrotnie).

Osoby nielubiące absorbować swojej uwagi tego rodzaju działaniami znajdą urządzenia praktycznie bezobsługowe. Nawet konieczność wymiany filtra zostanie w nich wcześniej zasygnalizowana. Programator dobowy może regulować pracę wentylatorów w zależności od pory dnia.

Dla tych, którzy lubią mieć wszystko pod kontrolą, w sprzedaży znajdują się centrale z panelem sterującym, programatorami i wyświetlaczami graficznymi. Można na nich obserwować parametry pracy centrali oraz dowolnie ją programować. Takie centrale mogą też być sterowane sygnałem pochodzącym z czujników wilgotności, temperatury i dwutlenku węgla.

Wady, które można wyeliminować

Hałas z instalacji. Ważne jest, aby ulokować ją z dala od sypialni i pokoju dziennego, ponieważ bliska lokalizacja może okazać się uciążliwa (rekuperator pracuje z głośnością ok. 70 dB). Źródłami hałasu poza pracującym urządzeniem mogą być też: źle zaizolowane kanały wentylacyjne, niewłaściwie dobrane do ilości wypływającego powietrza elementy nawiewne i wywiewne oraz zaburzenia przepływu powietrza w kanałach.

Jednak dzięki dobremu projektowi, poprawnie wykonanej instalacji, właściwej jej izolacji oraz dobrze dobranemu rekuperatorowi szum w wentylacji można zdecydowanie zmniejszyć.

Co więcej, zastosowanie wentylacji mechanicznej pozwala znacznie ograniczyć dobiegający z zewnątrz hałas, co ma duże znaczenie przy niekorzystnej lokalizacji budynku (w pobliżu ruchliwej ulicy, warsztatu, boiska itp).

Wentylacja centralna. Niezależnie od liczby osób przebywających w domu oraz pomieszczeń, z których one korzystają, wentylować trzeba cały dom. Można co prawda wyposażyć centralę wentylacyjną w rozbudowaną automatykę, aby dostosować intensywność wymiany powietrza do pory dnia i wykorzystania pomieszczeń, podnosi to jednak koszt instalacji.

Gruntowy wymiennik ciepła. W kontekście ekonomicznym zastosowanie go w układzie wentylacji mechanicznej z rekuperacją faktycznie nie przynosi znaczących korzyści. Zapewnia jednak inne pożytki. Zimą umożliwia wstępne ogrzanie powietrza czerpanego z zewnątrz do celów wentylacji . Latem umożliwia schłodzenie oraz osuszenie powietrza zewnętrznego, Lecz ma i swoje poważne wady związane z utrzymaniem w czystości gruntowego wymiennika.


Galeria:

Plaswent @ 2011 | Design by RADECOMP