Klimatyzacja
Zadaniem klimatyzacji jest utrzymanie określonych parametrów powietrza w pomieszczeniu takich jak czystość, temperatura i wilgotność. W odniesieniu do ludzi wiąże się to z zapewnieniem odczucia komfortu, w procesach technologicznych zaś z zapewnieniem odpowiednich warunków potrzebnych do prawidłowego przebiegu tych procesów i poprawnej pracy urządzeń.
Galeria Produktu:

Plaswent @ 2011 | Design by RADECOMP