Kanały Proste
Kanały wentylacyjne typu E wykonane są z nieplastyfikowanego /twardego/ PVC i składają się z płaszcza oraz dwóch kołnierzy. Po przekroczeniu pewnych wymiarów wykonywane są dodatkowe usztywnienia kanałów. Kanały wentylacyjne dzielą się na V grup konstrukcyjnych różniących się od siebie grubością płaszcza, kołnierza lub usztywnienia. Wymiary i kształt przekroju porzecznego kanałów mogą być wykonane indywidualnie, zależnie od wymagań dokumentacji technicznej. Kanały montowane są ze sobą lub z elementami współpracującymi połączeniami kołnierzowymi. Projekt instalacji z kanałów typu E powinien określać sposób podwieszania ciągów wentylacyjnych.
Galeria Produktu:Kształtki
Kształtki wentylacyjne wykonuje się w sposób zapewniający zachowanie wymagań dokumentacji jak również parametry zawarte w grupach konstrukcyjnych kanałów.
Galeria Produktu:

Plaswent @ 2011 | Design by RADECOMP